Priser i: 
På svenska In English  Auf Deutsch  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
Nyheter!


Följ oss på:


Trädgårdens fjärilar

Många minns sin barndoms somrar med lavendelbuskar och blommor med en mångfald av vackra färgglada fjärilar jagande varandra från blomma till blomma. Visst vore det inspirerande att återskapa denna trädgårdsmiljö fylld av liv och glädje. Tyvärr har antalet dagfjärilar minskat kraftigt de senaste decennierna, vilket framför allt beror på rationaliseringar och kemikalieanvändning inom jord- och skogsbruket. Du kan bryta trenden genom att göra några enkla förändringar i din trädgård.


Fjärilsholk

Med en fjärilsholk och utplacering av nektar kan du inte bara locka till dig fjärilar utan även ge dem en fristad där de kan ta skydd för regn, blåst och kyla. Holken fungerar främst som härbärge för övervintrande fjärilar. Du kan sätta den invid ett uthus. Dit brukar nässelfjäril och påfågelöga söka sig när det är dags att krypa i vinteride (senhösten).

Biotop

Vill du göra din trädgård till en uppskattad miljö för fjärilar ska du skaffa värdväxter både till fjärilens larver och nektarrika blommor till de "vuxna" fjärilarna. Med värdväxter menas växter som är nödvändiga för fjärilarnas reproduktion. Brännässlor är t.ex. viktiga värdväxter åt några av våra vackraste och vanligaste dagfjärilar, nämligen amiral, nässelfjäril, påfågelöga, tistelfjäril och vinbärsfuks.

Tillgång till skydd, mat och vatten under hela säsongen utmärker en god fjärilsbiotop och det finns då en mängd vanliga buskar och blommor som är lämpade. Syrénbuddleja (Buddleia davidii), busken med de rödvioletta blomställningarna, har en stor dragningskraft på fjärilar under större delen av sommaren. Fjärilar tycker om värme och lä för vindar. Med häckar, staket, byggnader och vallar skapas vindskydd. Plantera en skyddande häck av hagtorn, syrén, slån, schersmin, hassel eller alm.

Övervintring

Fjärilarna har en livscykel från ägg via larv och puppa till färdig fjäril. Fjärilar kan beroende på art, övervintra i alla olika stadier. De arter som vi kan se flyga omkring tidigt på våren är sådana som övervintrat som fullbildade fjärilar i något lämpligt utrymme. Några av våra vanligaste och allra käraste dagfjärilar kläcktes redan hösten året innan, och har alltså suttit i dvala under vinterns härjningståg. När sedan vår- och försommarsolen tittar fram och värmer upp omgivningen vaknar de snabbt till liv igen. De flesta av de övervintrande fjärilarna kräver föda i form av nektar som de hittar hos de tidiga vårblommorna.

 

Arter i Sverige

De vanligaste övervintrande dagfjärilarna hos oss är nässelfjäril (Aglais urticae), påfågelöga (Inachis io), citronfjäril (Gonepteryx rhamni), sorgmantel (Nymphalis antiopa) och vinbärsfuks (Polygonia c-album).